Psychoterapia jako pomoc dla młodzieży

Zaburzenia zachowania oraz przekroczenie norm społecznych bardzo często zdarzają u młodzieży w okresie dorastania. Najczęściej objawia się buntem w stosunku do rodziców, nauczycieli oraz rówieśników. Dopasowanie się do grupy w celu akceptacji lub zaimponowanie rówieśnikom, czasami chęć zapomnienia o kłopotach szkolnych lub domowych prowadzi do sięgnięcia po alkohol, lub środki odurzające. Dochodzi wówczas do uzależnienia, a jedynym wyjściem jest psychoterapia lub leczenie odwykowe. Leczenie uzależnień to długi proces, a pomoc można się zgłosić do psychologa lub psychoterapeuty.

 Do psychoterapeuty zgłaszają się osoby, które doznały przemocy fizycznej, mają zachowania autodestrukcyjne. Coraz więcej gabinetów świadczy usługi w zakresie pomocy dla młodzieży. Specjalistyczno-diagnostyczna poradnia psychologiczna, którą prowadzi Tomasz Piega, który świadczy usługi dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Prowadzi terapie dla dzieci młodzieży, przeprowadza diagnozy psychologiczne zaburzeń rozwojowych dzieci.

W dzisiejszych czasach bardzo dużo młodych ludzi cierpi na depresje. Niezbędna w tej sytuacji jest terapia i leczenie farmakologiczne. Nie leczona prowadzi do myśli samobójczych, które są zagrożeniem życia. W leczeniu depresji jedną z metod jest psychoterapia. Czasami jest bardzo skuteczna, a niekiedy musi być wspomagana farmakologicznie. Wskazana jest w przypadku nawracających się stanów obniżenia nastroju, wycofania z życia społecznego, myśli i prób samobójczych. Do psychoterapeuty bardzo często zgłasza się młodzież z zachowaniami lękowymi, fobią społeczną oraz zaburzeniami odżywiania.

Leczenie depresji u młodzieży

Metody stosowane w psychoterapii zmierzają zawsze w jednym kierunku opanowanie nastrojów, sposób zachowania, który zaburza kontakt zewnętrzny ze środowiskiem.

Terapia polega na rozmowie, podczas której pacjent objawi konflikty, złe wspomnienia oraz uczucia. Powodzenie w terapii polega na wypracowaniu aktywnej współpracy. To czy pacjent coś będzie chciał zmienić, zależy wyłącznie od niego.

Bardzo ważne jest, aby pacjent zaufał terapeucie, zmienił stosunek nastawienia i swojego zachowani. Psychoterapia ma na celu przywrócenie zdrowia psychicznego oraz wspomóż w rozwoju osobowości. Powody, dla których człowiek zgłasza się po pomoc, są różne. Silne problemy psychiczne, które zakłócają normalne funkcjonowanie, niezadowolenie, ale również problemy fizyczne jak wysokie ciśnienie lub zaburzenia rytmu serca. Terapia odbywa się w warunkach ambulatoryjnych, jednak w przypadku pogłębiających się zalecane jest leczenie szpitalne. Wiele osób zgłasza się za późno do terapeuty, ponieważ nie każdy chce prosić o pomoc obcą osobę. Jaka terapia jest odpowiednia, zależy w dużej mierze od pacjenta. Kiedyś uważano, iż przy zaburzeniach osobowości i psychozach odpowiednia jest psychoanaliza, natomiast w stanach lękowych, fobiach i napadach paniki terapia zachowawcza, programy edukacyjne. Natomiast dziś dochodzi się do wniosku, że tylko terapia systematyczna odniesie skutek. Psychoterapia analityczna ma za zadanie tak poprowadzić pacjenta, aby ten wypowiedział wszystkie myśli, nawet te dla niego nieprzyjemne. W ten sposób ujawni wspomnienia, których być może nie pamięta, a mają wpływ na aktualne zachowanie.

Wróć do bloga