BADANIA
PSYCHOTECHNICZNE W CZĘSTOCHOWIE


Każdy zawód ma swoją specyfikę i określone wymagania od kandydatów. Wiele jest takich, w których pożądane są pewne cechy psychologiczne, bez których nie można wykonywać go w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Celem badań psychotechnicznych jest wychwycenie pozytywnych cech kandydata, predestynujących go do wykonywania konkretnego zawodu. Poddawane są również tym badaniom osoby przechodzące badania okresowe.

Co obejmuje zakres badania?

Zakres badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmuje bezpośredni wywiad i obserwację osoby badanej. Następnie wykonuje się szereg badań narzędziami diagnostycznymi. Podsumowaniem całego badania jest ocena i opis osoby badanej pod względem sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej i sprawności psychomotorycznej.

Badania w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy

Moja pracownia posiada niezbędne pozwolenia do badań w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do rejestracji telefonicznej lub drogą mailową. Gwarantuję indywidualne podejście do każdego badanego oraz zapewniam miłą atmosferę podczas badania. Możecie liczyć Państwo na szybkie terminy, elastyczne godziny pracy i orzeczenie wydawane tuż po przeprowadzeniu badania.

Wykonuję badania psychotechniczne dla:
  • Kierowców transportu drogowego,
  • Kandydatów na kierowców transportu drogowego,
  • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
  • Kierowców TAXI,
  • Kierowców skierowanych za punkty karne, po jeździe po alkoholu lub po wypadku,
  • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
  • Kierowców pojazdów służbowych,
  • Operatorów wózków jezdniowych i maszyn,
  • Osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychoruchowej.

oferta_pojazdy_sluzbowe

Kierowcy pojazdów służbowych wszystkich kategorii

oferta_kierowca

Kandydaci
i kierowcy
kat. B, C, D, E

oferta_taxi

Kierowcy TAXI

oferta_nauka_jazdy

Instruktorzy
i egzaminatorzy
nauki jazdy

oferta_policja

Kierowcy zatrzymani przez policję

oferta_wysokosc

Osoby pracujące na wysokości powyżej 3 metrów

oferta_masyzny

Operatorzy wózków widłowych
i maszyn w ruchu