Opinia psychologiczna. Gdzie i kiedy jest potrzebna?

Wbrew pozorom opinia psychologiczna jest dokumentem dość często wymaganym w różnych sytuacjach. Psycholog wydaje ją po zebraniu wywiadu, przeprowadzeniu testów i badań. Warto uzyskać opinię psychologiczną, gdy chcemy się starać o odszkodowanie po wypadku, nasze dziecko ma problemy z nauką, albo w przypadku spraw rodzinnych w sądzie. Kiedy jeszcze? Zachęcamy do lektury naszego wpisu.

Opinia psychologiczna do szkół i przedszkoli

Gdy Wasze dziecko przejawia trudności adaptacyjne w różnych sytuacjach życiowych, a dodatkowo pojawiają się problemy wychowawcze w domu, przedszkolu lub szkole, wówczas warto udać się do poradni psychologicznej. Psycholog zbierze informacje w formie wywiadu, przeprowadzi specjalistyczne psychotesty, np. wykrywające zaburzenia rozwojowe, określające strukturę osobowości i predyspozycje dziecka oraz ewentualne zaburzenia psychiczne i uzależnienia. W razie potrzeby dziecko będzie zakwalifikowane na psychoterapię, a na życzenie rodziców zostanie wydana opinia psychologiczna.

Może ona dotyczyć uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Wówczas nauczyciele placówki przedszkolnej lub szkolnej otrzymają wskazówki, jak należy pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych oraz edukacyjnych. Dokument opisuje możliwości psychofizyczne dziecka i mechanizmy wyjaśniające jego funkcjonowanie. Ponadto opinia psychologiczna zawiera konkretne wskazówki dla rodziców bądź opiekunów prawnych, dotyczące pracy z dzieckiem w domu.

Opinia psychologiczna pozwala uzyskać wszechstronną pomoc psychologiczną i pedagogiczną w placówce oświatowej, do której uczęszcza dziecko, np. będzie mogło uczestniczyć w zajęciach korekcyjno – wyrównawczych i logopedycznych.

Opinia psychologiczna do sądu

Nierzadko opinia psychologiczna wydawana jest również na wniosek stron w sprawach rodzinnych, rozpatrywanych przez sądy. Na przykład w sprawach o rozwód, alimenty, przyznania opieki nad dziećmi. Stanowi wówczas istotny materiał dowodowy.

Warto mieć świadomość, że osoby, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu lub w miejscu pracy, mogą ubiegać się o wydanie opinii psychologicznej, np. pod kątem zespołu stresu pourazowego. Warto uzyskać taki dokument, jeśli zamierzamy wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody emocjonalne – może on przyspieszyć procedurę przyznania odszkodowania.

Wróć do bloga