Kto musi przechodzić badania psychotechniczne?

Osoby wykonujące pewne zawody lub zajmujące określone stanowiska wymagają potwierdzenia, iż nie występują w ich przypadku przeciwwskazania do wypełniania obowiązków. Wówczas muszą poddać się procedurom określającym, czy posiadają odpowiednie predyspozycje i zdolności. Warto wiedzieć, dla kogo badania psychotechniczne są obowiązkowe.

Na czym polegają badania psychotechniczne?

Badanie psychotechniczne dzięki wystandaryzowanym narzędziom służy obiektywnemu ocenieniu możliwości percepcyjnych, cech psychofizycznych, a także jakości procesów inteligencji. Szczególną uwagę poświęca się na określenie profilu osoby radzącej sobie w tzw. trudnych sytuacjach. Analizę psychotechniczną przeprowadza uprawniony psycholog, który następnie wydaje orzeczenie potwierdzające zdolność do pracy i wykonywania obowiązków zawodowych. Badanie jest kilku etapowe. Obejmuje ono:

– wywiad bezpośredni połączony z obserwowaniem badanego,

– badanie narzędziami diagnostycznymi – pisemne rozwiązywanie testów sprawdzających inteligencję, koncentrację, percepcję, zdolności analitycznego myślenia, cechy osobowości oraz praktyczne – ćwiczenia na aparatach i symulatorach oceniające sprawność i refleks, radzenie sobie ze stresem,

– ocena i opis osoby badanej – prowadzi do wydania orzeczenia.

Badania psychotechniczne są zróżnicowane w zależności od wymagań stawianych przed danymi grupami zawodowymi bądź stanowiskami lub w zależności od indywidualnych sytuacji.

Kogo obowiązują badania psychotechniczne?

Wykonanie badań zleca pracodawca, lekarz lub policja. Wymagane są ustawowo od następujących osób:

– kierowców pojazdów służbowych wszystkich kategorii,

– kandydatów i kierowców kategorii B, C, D, E,

– egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy,

– kierowcy TAXI,

– osoby pracujące na wysokości powyżej 3 metrów,

– operatorzy wózków widłowych i maszyn w ruchu,

– kierowcy skierowani przez policję, ponieważ prowadzili samochód pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego lub przekroczyli 24 punkty karne bądź uczestniczyły w wypadku, w którym ktoś został ranny lub poniósł śmierć.

Wróć do bloga